Fiyat İstikrarı Komitesi için AYM kararı çıktı

Ayşegül Kahvecioğlu – Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Fiyat İstikrarı Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle 2021’de kurulmuştu.

5 bakanın yanı sıra Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı’nın içinde bulunduğu komite, para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal önerileri geliştirme, fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirleme ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar alma gibi görevler üstlenmişti.

Yeni bir komitenin kurulması, “Merkez Bankası’na müdahale” içerdiği gerekçesiyle muhalefet tarafından sık sık eleştirilere konu olmuştu.

İptal davası…

Komitenin kuruluşuna ilişkin kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından CHP’li 135 milletvekili, konuyu AYM’ye taşıdı. AYM, dün gece Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla komitenin kuruluş kararnamesini iptal etti.

İptalin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:
“Kamu tüzel kişiliği bulunmayan, herhangi bir bakanlığın merkez veya taşra teşkilatına da dâhil olmayan idari bir birimin kuruluşu ile görev ve yetkilerinin cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenmesi anayasanın 106. maddesinin 11. fıkrasında öngörülen ‘Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir’ şeklindeki kural kapsamında değildir.”