Kamu alacaklarında yıllık gecikme faizi yüzde 30

Kamu hizmetlerinden doğan alacaklarının tahsilat şartlarını düzenleyen 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Yordamı Hakkında Kanun’un 51’inci unsurunda düzenlenen gecikme artırımı oranı aylık yüzde 1.6’dan yüzde 2.5’e çıkarıldı.

Bu değişimle birlikte kamu alacaklarına uygulanan yıllık basit faiz de yüzde 30’a çıkarılmış oldu. Amma alacaklarına uygulanacak aylık faiz oranı 30 Aralık 2019’da yayımlanan 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 1.6 olarak belirlenmişti.